Nicole de Vries – Privacy Verklaring

17 mei 2018

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens door Nicole de Vries worden verzameld, en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Nicole de Vries

Nicole de Vries – Nicole de vries is een kunstenaar die zich steeds op nieuw laat uitdagen door spontane technieken. Dit combineert zij met figuratief werk. Zij organiseert regelmatig deze uitdagende vaardigheid in haar kunst workshops.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Nicole de Vries verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Doel Gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Nicole de Vries . Deze worden hieronder toegelicht.

• Het versturen van nieuwsbrieven
Nicole de Vries stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Nicole de Vries . Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

• Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Nicole de Vries via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en projectomschrijving.

Analytics
De website van Nicole de Vries verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers
De gegevens die Nicole de Vries ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

WP Solutions
De e-mail van Nicole de Vries wordt gehost bij WP Solutions. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van WP Solutions.

Ook de website en back-ups van de website worden gehost bij WP Solutions. Gegevens die jij achterlaat op de website van Nicole de Vries zijn op de servers van WP Solutions opgeslagen.

Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Nicole de Vries , maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

• Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Nicole de Vries via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

• Google Analytics
De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor 3 jaar bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Nicole de Vries of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Nicole de Vries . Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Nicole de Vries prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van Nicole de Vries ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jouw rechten
• Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Nicole de Vries vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Nicole de Vries . Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

• Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Nicole de Vries . Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

• Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Nicole de Vries opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Nicole de Vries al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

• Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Nicole de Vries vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

• Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Nicole de Vries niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

• Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Nicole de Vries jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via nicoledevries@quicknet.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Nicole de Vries verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Nicole de Vries via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Nicole de Vries de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Nicole de Vries met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Nicole de Vries behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Nicole de Vries dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Nicole de Vries te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via nicoledevries@quicknet.nl